از چه طریق با کلینیک دندانپزشکی دکتر آیت اللهی آشنا شدید

آیا از نحوه برخورد پرسنل رضایت داشتید ؟

آیا از نحوه برخورد پزشک معالج رضایت داشتید ؟

آیا از کیفیت خدمات درمانی کلینیک رضایت داشتید ؟

آیا از تعرفه خدمات ارائه شده رضایت داشتید ؟

آیا از محیط و امکانات و تجهیزات کلینیک رضایت داشتید ؟

آیا از نحوه و زمان پذیرش رضایت داشتید ؟

آیا از نحوه پشتیبانی پس از درمان ( ارتباط با کارشناسان در واتس اپ) رضایت داشتید ؟

به طور کلی از مراجعه به کلینیک دکتر آیت اللهی رضایت داشتید ؟

چقدر احتمال دارد این مطب را به دوستا و آشنایان خود معرفی کنید ؟

تماس بگیرید